Wij hebben uw inschrijving niet kunnen bevestigen.
Uw inschrijving is bevestigd.

PARTNER-NIEUWSBRIEF

Ontvang het nieuws van het Elsense culturele netwerk per e-mail!

● informatie over projectoproepen

● nieuws van de Elsense partners

● uitnodigingen voor culturele ontmoetingen en evenementen 

● nieuws uit de Brusselse culturele sector...

Er bestaan nog twee andere "Cultuur"-nieuwsbrieven voor het grote publiek. Om ze ook te ontvangen, schrijf je hier in

Privacy policy 

Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische regelgeving ter zake met name de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u de volgende informatie mee:

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het college van burgemeester en schepenen, Elsensesteenweg 168 te 1050 Elsene - 02 515 61 11 – [email protected]

De data protection officer kan gecontacteerd worden op het adres [email protected] .

Door het bovenstaande vakje aan te vinken, geeft u toestemming om uw gegevens voor de volgende doeleinden te verwerken: 

- om u te informeren over van het laatste nieuws van het culturele netwerk in Elsene. 

Deze gegevens worden bewaard tot u verzoekt om u uit te schrijven of om ze te wijzigen. 

U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang te geven tot de persoonsgegevens in zijn/haar bezit, om deze gegevens te verbeteren of te verwijderen of om de verwerking ervan te beperken.

Voor vragen in verband met de uitoefening van uw rechten kan u de dienst Cultuur contacteren ([email protected] – 02 515 64 63).

U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - 02 274 48 00 - [email protected] avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en Belgique, l’APD  Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles – 02 274 48 00 - [email protected].

Wij gebruiken Sendinblue als marketing platform. Door dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u ingevoerde informatie zal worden doorgegeven aan Sendinblue als gegevensverwerker; en in overeenstemming met zijn gebruiksvoorwaarden